ZábojPe.cz

Historie Záboje

Ohlédnou se zpátky je kolikrát velice zajímavé. Jsme rádi, že se můžeme pochlubit historickými fotografiemi našeho pěveckého spolku. Vraťte se s námi zpátky časem…

Historie Záboje

PS Záboj je nejstarším spolkem v Pelhřimově.

Vznikl v době obrovské celonárodní vlny vlastenectví, kdy vznikaly nespočetné spolky na podporu českého jazyka. Zásluhu na vzniku Záboje měli hlavně učitelé Karel Matějka a Václav Petrů, pozdější ředitel pelhřimovského gymnázia. Právě oni založili a také vedli první sbor.

Oficiálně byla činnost spolku schválena v červnu roku 1862, tedy právě před 160 lety.

Významnou událostí pro spolek bylo téhož roku vysvěcení spolkového praporu, který pro Záboj namaloval sám Josef Mánes a na kterém je i motto spolku: „Zpěvem k srdci, srdcem k vlasti“.

V současnosti je prapor uložen v Muzeu Vysočina a čeká na restaurování.

Své jméno získal spolek podle bájného bojovníka a hrdiny Záboje – postavy z Rukopisu Královédvorského, který byl symbolem statečnosti a vlastenectví.

Nově vzniklý spolek byl velmi aktivní a účastnil se všech významných událostí, mezi jinými i položení základního kamene Národního divadla.

Původně byl Záboj pouze mužským sborem, později začal přijímat i ženy, což umožnilo rozšíření repertoáru.

Asi největší rozmach spolku nastal mezi oběma válkami, kdy Záboj čítal 160 členů činných v mužském a ženském sboru, ale také v orchestru spolku.

V poválečném období, po určitém útlumu, byla činnost spolku opět oživena, ovšem ne nadlouho. Na začátku 50. let byl komunistickým režimem Záboj, podobně jako ostatní spolky, rozpuštěn.

I po zrušení spolku se však našli nadšenci, kteří našli cestu ke zpěvu a založili „Pěvecké sdružení učitelů“, které se brzy rozrostlo a dosáhlo výborné úrovně.

V roce stého výročí jeho založení, tedy v roce 1962, pak spolek získal zpět své jméno Záboj a jeho činnost pak již nikdy nebyla přerušena.

Za celou dobu trvání se ve spolku vystřídalo nesčetně zpěváků, muzikantů a více než 25 dirigentů - vzpomeňme alespoň jména jako Jaroslav Dobrodinský, Josef Škoda, Václav Nouza nebo Vlasta Veselá.

V novodobé historii spolku nastal velký zlom po sametové revoluci v roce 1989, která otevřela sboru možnosti cestování a úspěšného koncertování v zemích jako je Rakousko, Holandsko, Chorvatsko, Švédsko, Itálie či Španělsko. Sbor také navázal úspěšnou spolupráci s některými sbory v těchto zemích, např. V Hungenu nebo Waddinxveenu.

Na domácí půdě se sbor účastnil četných festivalů, koncertů a přehlídek a v rámci Pelhřimova pořádá pravidelné vánoční a jarní koncerty. Za svou činnost získal Záboj v roce 2009 Cenu města Pelhřimova v kategorii Mimořádné zásluhy o rozvoj města.

Až do roku 2019 v rámci spolku působil i samostatný mužský sbor a po nějakou dobu také dětský Zábojáček. Postupně ale členů mužského sboru i Zábojáčku ubývalo, a tak v současnosti působí Záboj pouze jako smíšený sbor pod vedením pana sbormistra Petra Žáka.